Posty

Wyniki III Regionalnego Konkursu Pięknego Czytania - edycja 2020

Miło nam poinformować, że III Regionalny Konkurs Pięknego Czytania - edycja 2020  W hołdzie Janowi Pawłowi II został rozstrzygnięty! Do Konkursu przystąpiło 44 uczestników z 23 szkół. Oceny nadesłanych nagrań dokonały dwie niezależne komisje konkursowe.           1) Komisja w składzie :  E wa Lipska - przewodnicząca Małgorzata Paździor-Król        Joanna Sochal           przyznała: tytuł Mistrza Pięknego Czytania   w kategorii klas 1-3 szkoły podstawowej  Julii Łuć,   uczennicy Szkoły Podstawowej nr 8 w Chełmie tytuł Mistrza Pięknego Czytania   w kategorii klas 4-6 szkoły podstawowej  Kamili Poliwczak ,   uczennicy Szkoły Podstawowej nr 8 w Chełmie  Komisja postanowiła także przyznać pozaregulaminowe wyróżnienie  Wiktorii Lewandowskiej ,  uczennicy SP w Dubience           2)  Komisja w  składzie :  Wanda Jaroszczuk - przewodnicząca Beata Patkowska Anna Chałaj-Grajner      przyznała: tytuł Mistrza Pięknego Czytania  w kategorii klas 7-8 szkoły podstawowej  Zofii Stelmaszuk ,  uczennicy

III Regionalny Konkurs Pięknego Czytania - Edycja 2020: „W hołdzie Janowi Pawłowi II”

Grafika
Zapraszamy do udziału w III edycji Regionalnego Konkursu Pięknego Czytania! W związku z istniejącym zagrożeniem epidemicznym uległa zmianie dotychczasowa formuła przebiegu Konkursu! Zmiany dotyczą II etapu - międzyszkolnego, który w tym roku przyjął formę elektroniczną. Udział w finale będzie polegał na dostarczeniu do Organizatora Konkursu filmu w formacie mp4, na którym Uczestnik będzie czytał przez 2 minuty wybrany przez siebie fragment tekstu, ze wskazanej przez Organizatora lektury, zgodnie z kategorią wiekową. Uczestników należy zgłosić do dnia 13 października b.r. poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy.  Na podany w formularzu adres e-mail zostaną wysłane skany tekstów tegorocznych lektur konkursowych. Nagranie filmowe wraz z metryczką zawierającą następujące dane: imię i nazwisko,  kategoria wiekowa,  tytuł lektury i strony czytanego tekstu  oraz z podpisaną zgodą rodzica/opiekuna prawnego ucznia  należy  dostarczyć do Organizatora osobiście (pokój nr 5) lub elektronicz

2020 Lista lektur do czytania w II etapie Regionalnego Konkursu Pięknego Czytania

Grafika
  Lista lektur do czytania w II etapie Konkursu  (do wyboru przez Uczestników z odpowiedniej kategorii wiekowej) a) dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej: Małgorzata Skowrońska :  Chłopiec z Wadowic : biografia błogosławionego Jana Pawła II dla dzieci .  Dorota Skwark:  O Papieżu, który został Świętym : opowieść o Janie Pawle II .  b)  dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej: K wiatki Jana Pawła II . Oprac. Janusz Poniewierski. Paweł Zuchniewicz:  Nasz Papież : historia życia Karola Wojtyły . c) dla uczniów klas VII-VIII szkoły podstawowej: Paweł Zuchniewicz:  Wujek Karol : kapłańskie lata Papieża . Jan Paweł II:  Dar i tajemnica : w pięćdziesiątą rocznicę moich święceń kapłańskich. d) dla uczniów s zkoły ponadpodstawowej: Jan Paweł II:  Orędzia Papieskie na Światowe Dni Młodzieży 1987-2005 . Lublin 2005 (Szukałem Was : Jan Paweł II do młodych).   Jan Paweł II:  Pamięć i tożsamość : rozmowy na przełomie tysiącleci.

Regulamin III Regionalnego Konkursu Pięknego Czytania - Edycja 2020: „W hołdzie Janowi Pawłowi II”

Grafika
  Regulamin III Regionalnego Konkursu Pięknego Czytania - Edycja 2020: „W hołdzie Janowi Pawłowi II”   § 1 Organizator Konkursu   1.       Organizatorem Konkursu Pięknego Czytania (zwanego dalej Konkursem) jest Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie (zwana dalej Organizatorem).   § 2 Adresaci Konkursu   1.       Adresatami Konkursu są uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Chełma, powiatu chełmskiego, powiatu krasnostawskiego i powiatu włodawskiego.     § 3 Cele Konkursu 1. Cele Konkursu:   włączenie się w ogólnopolskie obchody ROKU JANA PAWŁA II - uczczenie 100. rocznicy urodzin Papieża Polaka; popularyzacja książki, literatury i czytelnictwa; upowszechnianie kultury czytelniczej; kształtowanie umiejętności pięknego czytania; rozbudzanie wrażliwości uczniów na piękno języka ojczystego; upowszechnianie kultury żywego słowa; rozwój talentów uczniów; współpraca Biblioteki z placówkami oświatowymi m. Chełma i re

2019 Relacja z finału II Regionalnego Konkursu Pięknego Czytania

Grafika
Super Tydzień Chełmski 2019 nr 45

2019 Finał II Regionalnego Konkursu Pięknego Czytania - 07 listopada 2019 r.

Grafika
Eliminacje międzyszkolne Konkursu za nami.  W dniu 7 listopada 2019 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Chełmie odbył się finał Konkursu, w którym wzięło udział 42 uczniów. Powołane przez Organizatora Jury w składzie: Wanda Jaroszczuk, redaktor naczelna tygodnika Super Tydzień Chełmski dr Teresa Giedz-Topolewska, pracownik naukowy Katedry Slawistyki PWSZ w Chełmie  Anna Chałaj-Grajner, nauczyciel bibliotekarz, Medyczne Studium Zawodowe w Chełmie Robert Gałan, poeta, nauczyciel bibliotekarz, Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie po uważnym wysłuchaniu wszystkich uczestników, przyznało tytuły Mistrza i Wicemistrza Pięknego Czytania w czterech kategoriach wiekowych W kategorii wiekowej klasy 1-3 szkoły podstawowej Tytuł Mistrza Pięknego Czytania otrzymała Zuzanna Dubij , uczennica Zespołu Szkół w Woli Uhruskiej Tytuł Wicemistrza Pięknego Czytania otrzymał Piotr Kruszewski , uczeń Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Chełmie W kategorii wiekowej klasy 4-6 szkoły podstawo