Wyniki III Regionalnego Konkursu Pięknego Czytania - edycja 2020

Miło nam poinformować, że III Regionalny Konkurs Pięknego Czytania - edycja 2020 W hołdzie Janowi Pawłowi II został rozstrzygnięty!Do Konkursu przystąpiło 44 uczestników z 23 szkół. Oceny nadesłanych nagrań dokonały dwie niezależne komisje konkursowe.

        1) Komisja w składzie

  • Ewa Lipska - przewodnicząca
  • Małgorzata Paździor-Król      
  • Joanna Sochal
        przyznała:
 • tytuł Mistrza Pięknego Czytania w kategorii klas 1-3 szkoły podstawowej 
Julii Łuć, uczennicy Szkoły Podstawowej nr 8 w Chełmie
tytuł Mistrza Pięknego Czytania w kategorii klas 4-6 szkoły podstawowej 

Kamili Poliwczak, uczennicy Szkoły Podstawowej nr 8 w Chełmie 


Komisja postanowiła także przyznać pozaregulaminowe wyróżnienie 
Wiktorii Lewandowskiej, uczennicy SP w Dubience

        2) Komisja w składzie
  • Wanda Jaroszczuk - przewodnicząca
  • Beata Patkowska
  • Anna Chałaj-Grajner
    przyznała:
 • tytuł Mistrza Pięknego Czytania w kategorii klas 7-8 szkoły podstawowej 
Zofii Stelmaszukuczennicy Szkoły Podstawowej nr 8 


 • tytuł Mistrza Pięknego Czytania w kategorii szkół ponadpodstawowych 
Amelii Sadowskiej, uczennicy II LO w Chełmie

Gratulujemy zwycięzcom, serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom, zaangażowanym nauczycielom, rodzicom i bibliotekarzom! 


Mistrzowie Pięknego Czytania uhonorowani zostali dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez Marszałka Województwa Lubelskiego. O sposobie odbioru nagród poinformujemy nauczycieli-opiekunów drogą elektroniczną.

Wszyscy uczestnicy otrzymują książki oraz dyplomy za udział w Konkursie, a nauczyciele-opiekunowie podziękowania za przygotowanie uczniów. 
Z uwagi na obowiązujący reżim sanitarny, książki, dyplomy i podziękowania można odbierać indywidualnie w Czytelni w godzinach pracy biblioteki (poniedziałek-piątek od 9.00 do 17.00). 
                                                         

Szkoły, które wzięły udział w Konkursie:


 1. Niepubliczna Integracyjna Szkoła Podstawowa Nowych Technologii i Języków Obcych „Arka” w Chełmie

 2. Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie

 3. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Wólce Kańskiej

 4. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Żulinie

 5. Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi „Razem” w Chełmie

 6. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Orląt Lwowskich w Krasnymstawie

 7. Szkoła Podstawowa im. 4 Brygady Pancernej Wojska Polskiego w Zawadówce

 8. Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Reja w Rejowcu Fabrycznym

 9. Szkoła Podstawowa im. por. Zbigniewa Twardego ps. „Trzask” w Rudzie-Hucie

 10. Szkoła Podstawowa nr 7 im. gen. Władysława Sikorskiego w Chełmie

 11. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Bolesława Zygmunta Wirskiego w Chełmie

 12. Szkoła Podstawowa nr 2 im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie

 13. Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Artylerii I Armii Wojska Polskiego w Dubience

 14. Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Krupem

 15. Szkoła Podstawowa w Rudniku

 16. Szkoła Podstawowa w Żukowie

 17. Stowarzyszenie „Edukator” Szkoła Podstawowa w Wólce Petryłowskiej

 18. Zespół nr 3 Przedszkola i Szkoły Podstawowej im. Stanisława Konarskiego w Krasnymstawie

 19. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie 

 20. Zespół Szkół w Sawinie

 21. II Liceum Ogólnokształcące im. Gen. G. Orlicz-Dreszera w Chełmie

 22. IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie

 23. Zespół Szkół w Dubience, Liceum Ogólnokształcące im. 27 WDAKJeszcze raz serdecznie dziękujemy!
Organizatorzy


Komentarze